José Ribeiro Neto, presidente da Abrapp, fala sobre o PLP 268/2016

FONTETV ABCF